рецептор

юли 11, 2013

Рецептор:

1. крайни образувания на сетивните нерви, които възприемат дразненията от околната среда и ги преобразуват в нервни импулси. Разполагат се в кожата, лигавиците (екстерорецептори), в сухожилия, периост, мускули (проприорецептори), във вътрешни органи (интерорецептори).

2. структура на клетъчната мембрана, която по¬средничи при взаимодействието на хормони, антигени, медикаменти и други частици с клетките.

на латински език: receptor.
на английски език: receptor.