рецесивен

юли 11, 2013

Рецесивен – отстъпващ, отдръпващ се, напр. рецесивен белег – признак, който се появява в потомството само когато се предаде от двамата родители.

на латински език: recessivus.
на английски език: recessive.