ринолалия

юли 11, 2013

Ринолалия – носово говорене, гъгнив глас – промяна в тембъра на гласа и неправилно произнасяне на звуковете поради анатомо-физиологични дефекти на говорния апарат, напр. при вродени цепнатини на устната и небцето. Различават се открита и закрита ринолалия.

на латински език: rhinolalia.
на английски език: rhinolalia, rhnism, rhinophonia.