сакрален

юли 11, 2013

Сакрален – кръстцов, отнасящ се до кръстцовата кост (оs sacrum).

на латински език: sacralis.
на английски език: sacral.