септичен

юли 11, 2013

Септичен – отнасящ се до или причинен от сепсис.

на латински език: septicus.
на английски език: septic.