септум

юли 11, 2013

Септум – преграда – тънка стена, разделяща две кухини, напр. носна преграда, междукамерна преграда.

на латински език: septum.
на английски език: septum.