Начало / Медицински речник / серодиагностика

серодиагностика

юли 11, 2013

Серодиагностика – базира се на специфични антиген-антитяло реакции в кръвния серум. Използват се различни серологични реакции, напр. реакция аглутинация, реакция за свързване на комплемента (РСК) и др.

на латински език: serodiagnosis.
на английски език: serodiagnosis.