Начало / Медицински речник / серологична реакция

серологична реакция

юли 11, 2013

Серологична реакция – реакция за доказване на специфичен антиген или антитяло в кръвния серум, напр. реакция аглутинация, реакция за задържане на хемаглутинацията, реакция за свързване на комплемента (РСК) и др.

на латински език: seroreactio.
на английски език: seroreaction, serological reaction.