серотерапия

юли 11, 2013

Серотерапия – лечение със серуми, при което в организма се вкарват готови антитела, които неутрализират микроорганизмите или техните токсини.

Различават се: антитоксични (противотетаничен, противодифтериен и др.), антибактериални (противоантраксен и противочумен) и антивирусни (против бяс, хеморагична треска) серуми.

на латински език: serotherapia.
на английски език: serotherapy, serum therapy.