сероза

юли 11, 2013

Сероза – серозна ципа, която постила стените на телесните кухини (плеврална, перикардна, перитонеална). Изградена е от мезотел, базална мембрана и съединително-тъканна основа.

на латински език: serosa.
на английски език: serosa, serous membrane.