сфероцитоза

юли 11, 2013

Сфероцитоза – наличие в кръвта на сферични еритроцити, напр. при наследствена микросфероцитоза.

на латински език: sphaerocytosis.
на английски език: sphaerocytosis.

Прочетете за:
Наследствена сфероцитоза – има сферични еритроцити