сфигмограма

юли 11, 2013

Сфигмограма – записаната чрез сфигмограф пулсова крива. Състои се от възходяща (анакрота) и низходяща (катакрота) част.

на латински език: sphygmogramma.
на английски език: sphygmogram.