силикоза

юли 11, 2013

Силикоза – пневмокониоза вследствие инхалиране на кварцов прах. Среща се сред работещите в каменоделното производство, стъкларската, порцелановата и керамичната промишленост.

на латински език: silicosis.
на английски език: silicosis.

Прочетете за:
Силикоза – фиброзно заболяване на белите дробове