симпатиков

юли 11, 2013

Симпатиков – отнасящ се до симпатиковата нервна система.

на латински език: sympathicus.
на английски език: sympathetic.