симпатикус

юли 11, 2013

Симпатикус – симпатиков дял на вегета­тивната нервна система, който учестява сърдечната дейност, разширява бронхите и улеснява дишането, потиска моторната и секреторната функция на храносмилателния тракт, води до задръжка на урина чрез съкращение на сфинктера на пикочния мехур и дилатация на детрузора, разширява зеницата, повишава вътреочното налягане и др.

на латински език: sympathicus.
на английски език: sympathetic nervous system.