синдесмоза

юли 11, 2013

Синдесмоза – съединение между кости чрез влакнеста съединителна тъкан, която е под формата на междукостни мембрани (напр. между костите на предмишницата), междукостни връзки (напр. lig. stylohyoideum) или участва в изграждането на шевовете на черепа.

на латински език: syndesmosis.
на английски език: syndesmosis.