синдром

юли 11, 2013

Синдром – сбор от симпоми, които се дължат на една и съща причина и които се наблюдават едновременно или последователно.

на латински език: syndromum.
на английски език: syndrome.