систола

юли 11, 2013

Систола – фаза на сърдечния цикъл, през която мускулатурата на сърцето (на предсърдията или на камерите) е контрахирана. При систола на камерите кръвта от лявата камера се изтласква в аортата, а от дясната камера в белодробната артерия.

на латински език: systole.
на английски език: systole.