склеротичен

юли 11, 2013

Склеротичен – уп­лътнен, втвърден, от­насящ се до или засегнат от склероза.

на латински език: scleroticus.
на английски език: sclerotic.