скотом

юли 11, 2013

Скотом – дефект в зрителното поле. Установяват се островни отпадания на зрителното поле.

Според локализацията се различават:

  • централни скотоми – например при ретробулбарен неврит;
  • парацентрален скотом – скотом на Бжерум при глаукома;
  • периферен скотом.

Скотомите могат да бъдат положителни (забелязват се от пациента) и отрицателни (не се забелязват).

Скотоми се появяват при редица заболявания, при които се увржда ретината и зрителния нерв.

на латински език: scotoma.
на английски език: scotoma.

светещ скотом: временна поява в зрителното поле на тъмно петно, заобиколено със светла, зигзагообразна ивица, напр. при мигрена, при преумора на очите и др.

на латински език: scotoma scintillans.
на английски език: scintillating scotoma, flittering scotoma.

Прочетете за:
Скотом