соматичен

юли 11, 2013

Соматичен – телесен, отнасящ се до тялото.

на латински език: somaticus.
на английски език: somatic.