сперматурия

юли 11, 2013

Сперматурия – наличие на сперма в урината.

на латински език: spermaturia.
на английски език: spermaturia, semenuria, seminuria.