спинален

юли 11, 2013

Спинален – гръбначен, гръбначномозъчен, отнасящ се до гръбначния стълб или до гръбначния мозък.

на латински език: spinalis.
на английски език: spinal, rachidial.