спленотомия

юли 11, 2013

Спленотомия – оперативен разрез на слезката.

на латински език: splenotomia.
на английски език: splenotomy.