спорадичен

юли 11, 2013

Спорадичен – единичен, отделен, случаен.

на латински език: sporadicus.
на английски език: sporadic.

Прочетете за:
Спорадична струма