стеркобилин

юли 11, 2013

Стеркобилин – продукт от разграждането на билирубина. В дебелото черво основната част от уробилиногена се превръща в стеркобилиноген, който се окислява в стеркобилин и се отделя във фекалиите, като им придава кафяв цвят.

на латински език: stercobilinum.
на английски език: stercobilin.