струмозен

юли 11, 2013

Струмозен – гушав, отнасящ се до гуша.

на латински език: strumosus.
на английски език: strumous, goitrous.