супурация

юли 11, 2013

Супурация – нагнояване, гноене, образуване на гной.

на латински език: suppuratio.
на английски език: suppuration.