таксис

юли 14, 2013

Таксис:
1. наместване, напр. на счупени кости, на херния и др.

2. придвижване, миграция на клетки (напр. еозинофилни гранулоцити, лимфоцити, моноцити и др.) под действието на стимулиращи фактори. Различават се положителен таксис – движение към източника на стимулация и отрицателен таксис – движение обратно на източника на стимулация.

на латински език: taxis.
на английски език: 1.taxis. 2. tropism.