тензия

юли 14, 2013

Тензия – налягане, напрежение.

на латински език: tensio.
на английски език: tension.

артериално налягане: налягането, което оказва кръвта върху стените на артериите. Бива систолично (налягането в периода на систола) и диастолично (налягането по време на диастола). Нормалните стойности са: за систоличното – до 140 mmHg, а за диастоличното – до 90 mmHg.

на латински език: tensio arterialis.
на английски език: arterial tension, arterial blood pressure.

венозно налягане: налягането, което кръвта оказва върху стените на вените.

на латински език: tensio venosa.
на английски език: venous pressure.

интракраниално (вътречерепно) налягане: налягането в черепната кухина и мозъчните вентрикули.

на латински език: tensio intracranialis.
на английски език: intracranial pressure, intracranial tension.