тетраплегия

юли 14, 2013

Тетраплегия – парализа на четирите крайника, квадриплегия.

на латински език: tetraplegia.
на английски език: tetraplegia, quadriplegia.