токсинемия

юли 14, 2013

Токсинемия – наличност на ток­сини в кръвта.

на латински език: toxinaemia.
на английски език: toxin(a)emia.