торакален

юли 14, 2013

Торакален (гръден) – отнасящ се до или принадлежащ на гръдния кош.

на латински език: thoracicus.
на английски език: thoracic.