треска

юли 14, 2013

Треска – трескаво (фебрилно) състояние – повишаване на телесната температура над нормалната (37 ºС), обикновено над 38 ºС.

на латински език: febris.
на английски език: fever, pyrexia.

хеморагична треска: общо наименование на група oстри инфекциозни вирусни заболявания, протичащи с токсиинфекциозен синдром, хеморагична диатеза и различни органни прояви. Такива са напр. Кримската, Омската, Марбургската хеморагична треска и др.

на латински език: febris haemorrhagiaca.
на английски език: h(a)emorrhagic fever.

Прочетете за:
Вирусни трески
Вирусни хеморагични трески – видове – 1-ва част