трофичен

юли 14, 2013

Трофичен – хранещ, отнасящ се до храненето, до кръвоснабдяването.

на латински език: trophicus.
на английски език: trophic.