тромбин

юли 14, 2013

Тромбин – ензим, който се съдържа в кръвната плазма и превръща фибриногена във фибрин в процеса на кръвосъсирване.

на латински език: thrombinum.
на английски език: thrombin.