тромбоцит

юли 14, 2013

Тромбоцит – кръвна клетка, представляваща фрагмент от цитоплазмата на зрял мегакариоцит. Притежава мембрана, цитоплазмени органели, специални образувания (алфа-гранули и плътни телца), няма ядро. Броят на тромбоцитите възлиза на 130-360 х 109/l клетки. Участват в процеса на кръвосъсирване.

на латински език: thrombocytus.
на английски език: thrombocytes, platelet.

Прочетете за:
Тромбоцити