цекум

юли 16, 2013

Цекум (сляпо черво) – началната част на дебелото черво. Представлява сляпо завършваща торба, към която е придаден апендикса. Разполага в дясната халбочна яма. Започва от илео-цекалната клапа.

на латински език: caecum.
на английски език: c(a)ecum, blind gut.

Прочетете за:
Анатомия на дебело черво