цепка

юли 16, 2013

Цепка – цепнатина. Например: гласна цепка (rima glottidis).

на латински език: rima.
на английски език: rima, slit, fissure, cleft.

Прочетете за:
Цепка на небцето