церебеларен

юли 16, 2013

Церебеларен (малкомозъчен) – отнасящ се до мал­кия мозък.

на латински език: cerebellaris.
на английски език: cerebellar.