цианоза

юли 16, 2013

Цианоза – синкаво оцветяване на кожата и видимите лигавици с различен оттенък. Различават се:

централна цианоза (възниква при понижено кислородно насищане на артериалната кръв, напр. при ХОББ, бронхиална астма, белодробен карцином и др.)

периферна цианоза (обуславя се от забавяне на кръвния ток, при което се увеличава извличането на кислород от тъканите и от недостатъчното оросяване на тъканите, напр. при застойна сърдечна недостатъчност, шок и др.).

на латински език: cyanosis.
на английски език: cyanosis.

Прочетете за:
Цианоза