туберкул

юли 14, 2013

Туберкул:

1. туберкулозен гранулом – образувание с големина от маково до просено зърно, а при сливане на отделни тубелкули може да достигнат до големина на орех. В центъра на туберкула се образува казеозна некроза, а около нея има епителоидни клетки, гигантски клетки тип Лангханс, следва вал от лимфоцити, единични плазматични клетки и макрофаги.

2. малко възвишение, малък възел, напр. малко и голямо възвишение в проксималния край на раменната кост – tuberculum majus et tuberculum minus.

на латински език: tuberculum.
на английски език: 1. tubercle. 2. tubercle, nodule.