туларемия

юли 14, 2013

Туларемия – инфекциозно заболяване, причинено от Francisella tularensis. Източник на зараза са гризачите. Човек се заразява при ухапване от членестоноги, паразитиращи върху гризачите, чрез контаминирани вода, храна и др. Образуват се специфични туларемийни грануломи в лимфните възли и вътрешните органи.

на латински език: tularaemia.
на английски език: tular(a)emia.