улна

юли 14, 2013

Улна (лакътна кост) – една от двете кости на предмишницата, разположената откъм страната на малкия пръст.

на латински език: ulna.
на английски език: ulna.