улнарен

юли 14, 2013

Улнарен – лакътен, отнасящ се до лакътната кост.

на латински език: ulnaris.
на английски език: ulnar.