уремичен

юли 14, 2013

Уремичен – отнасящ се до или причинен от уремия.

на латински език: uraemicus.
на английски език: ur(a)emic.