уремия

юли 14, 2013

Уремия – състояние, възникващо при отпадане на над 90 % от нефронната маса на бъбреците. В кръвта се повишават значително креатинина, уреята, пикочната киселина, има хиперкалиемия, хипонатриемия. Развива се уремична кардиомиопатия, която води до сърдечна недостатъчност, уремичен гастроентероколит, гърчове, уремична кома.

на латински език: uraemia.
на английски език: ur(a)emia.

Прочетете за:
Уремия – възниква при тежко увреждане на бъбреците