уретрален

юли 14, 2013

Уретрален – отна­сящ се до пикочния канал.

на латински език: urethralis.
на латински език: urethral.