ваготомия

юли 8, 2013

Ваготомия – оперативно прерязване на nervus vagus (блуждаещият нерв) в дисталната част на хранопровода. Прилага се при язвена болест, за да се намали киселинната секреция. Различават се: стволова, селективна и суперселективна ваготомия.

на латински език: vagotomia.
на английски език: vagotomy.