вагус

юли 8, 2013

Вагус (vagus) – блуждаещ нерв, най-дългият черепномозъчен нерв. Има три ядра – моторно, сетивно и парасимпатиково, които се разполагат в продълговатия мозък. Инервира респираторния тракт (ларинкс, трахея,бронхи), гастроинтестиналния тракт, сърцето, черния дроб, слезката, панкреаса, бъбреците, щитовидната и паращитовидните жлези и др.

на латински език: vagus.
на английски език: vagus, vagus nerve.